کنترل عفونت‌ها، اولویت مهم نظام بهداشتی و درمانی کشور

حضرتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛

کنترل عفونت‌ها، اولویت مهم نظام بهداشتی و درمانی کشور

مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: همزمان با افزایش جمعیت و افزایش مراکز درمانی، خدمات ارائه شده و جراحی‌های مختلف به ویژه در حوزه پیوند اعضا، موضوع کنترل عفونت یکی از بحث‌های مهم امروز محسوب می‌شود و مسائلی مانند افزایش طول عمر و امید به زندگی بیماران مبتلا به نقص ایمنی مسئله عفونت‌های بیمارستانی و عفونت‌های ناشی از خدمات مراقبت به یک اولویت مهم در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تبدیل شده است.

او ادامه داد: دبیرخانه کمیته کشوری کنترل عفونت‌های بیمارستانی تشکیل شده است که وظیفه آن هماهنگی بیشتر بین حوزه‌های مختلف از جمله معاونت‌های درمان، پرستاری و سازمان غذا و دارو است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات کمیته کشوری کنترل عفونت بیمارستانی افزود: یکی از اقدامات مهم، پیگیری ساماندهی بخش استریلیزاسیون بیمارستان‌ها است که منصب پرستاران در زمینه کنترل عفونت به سوپروایزری ارتقا پیدا کرده است.

بازنگری کتاب مراقبت‌های عفونت‌های بیمارستانی

حضرتی بیان کرد: کتاب نظام مراقبت‌های عفونت‌های بیمارستانی مورد بازنگری قرار گرفته و کارشناسان کنترل عفونت بر اساس آخرین دستورالعمل‌های ابلاغی کمیته کشوری کنترل عفونت‌های بیمارستانی، از مزایای قانون ارتقای بهره‌وری برخوردار می‌شوند.

او با اشاره به طرح الکترونیکی سازی ثبت اقدامات و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان‌های سراسر کشور گفت: در راستای ساماندهی، یکسان‌سازی و همچنین بکارگیری فرآیند پرستاری به عنوان یک چارچوب استاندارد بین‌المللی، موضوع مستند سازی الکترونیکی اقدامات پرستاری مطرح شده است و پس از برگزاری جلسات متعدد با مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی، فلو چارت مربوط به فرآیند‌های موجود و کار‌های پرستاران طراحی و پس از تایید بر اساس فرآیند‌های استاندارد بین‌المللی کار الکترونیکی سازی اقدامات پرستاری تدوین شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات پرستاری، بازرسی کارشناسان این حوزه با هدف بررسی برنامه‌های طبقه بندی شده مراقبت‌های بالینی است و کار مستند سازی الکترونیکی در دانشگاه‌های منتخب مانند اصفهان و لرستان اقدامات پرستاری در این طرح بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی بررسی شده است.

انتهای پیام/