سیستم ایمنی اکتسابی – قسمت اول

Acquired Immune System پس از معرفی سیستم دفاع غیراختصاصی ایمنی (ذاتی)، در چند مقاله آینده، به معرفی سیستم ایمنی اختصاصی یا اکتسابی (Acquired Immune System) می پردازیم. تفاوت عمده سیستم ایمنی اکتسابیبیشتر…

نوشته سیستم ایمنی اکتسابی – قسمت اول اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.