دوره 26، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 105-114 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (340 مشاهده)

زمینه تحقیق :باپیشرفت علم پزشکی نیاز به روش های تشخیصی روزبروز بیشتر احساس می شود، سونوگرافی نیز به عنوان یکی از این روشها کاربرد وسیعی در امور تشخیصی ودرمانی دارد، باتوجه به اهمیت سونوگرافی دقیق در تشخیص به موقع بیماریهای مادر وجنین ودردسترس‌نبودن متخصصین رادیولوژی درتمامی نقاط کشوردر حال حاضر،آموزش سونوگرافی به متخصصین زنان وزایمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ازآنجائیکه مطابق با برنامه آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان ،آموزش سونوگرافی یکی ازمهارتهای ضروری دردوره دستیاری می باشد وبیش از 5 سال از تصویب برنامه آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان گذشته است ،این پ‍ژوهش به منظور تعیین وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته واساتید انجام گردید تا نتایج آن دراختیار دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی  قرارگرفته ودربازنگری برنامه آموزشی فوق الذکر لحاظ گردد .
هدف : تعیین وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید
روش مطالعه : مطالعه ترکیبی شامل بخش‌کمی(مطالعه مقطعی توصیفی)وبخش کیفی به روش تحلیل محتوی(content analysis (می باشد. 310 نفرازدستیاران سالهای آخررشته زنان وزایمان در سال 1394 مورد مطالعه قرارگرفتند. جمع آوری اطلاعات درنرم افزاروسپس تحلیل توصیفی داده ها انجام گردیدوبراساس نتایج مطالعه توصیفی ،سوالات مصاحبه کیفی دستیاران در رشته زنان وزایمان واساتید در رشته زنان وزایمان ورادیولوژی تدوین شد ومصاحبه ها پیاده سازی ،طبقه بندی وتحلیل دیتای کیفی انجام گردید.
نتایج : تقریبا حدود 75 درصددستیاران پاسخ دهنده بیان داشتند که در طول دوره دستیاری به طور مستقل سونوگرافی انجام داده اند وهمچنین 75% دستیاران مذکور ،آموزش سونوگرافی را از اساتید زنان فراگرفته اند. صاحب نظران رشته زنان وزایمان معتقدند عدم آموزش سونوگرافی در برخی دانشگاهها به علت عدم آموزش اساتید در آن دانشگاههاست وصاحب نظران رشته رادیولوژی نیزاظهار داشتند که در آموزش دستیاران زنان وزایمان دخیل نیستند. 
بحث و نتیجه گیری : باتوجه به‌جمع بندی مطالعه‌کمی‌انجام‌شده،آموزش‌سونوگرافی دربرنامه‌آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان‌دراکثر دانشگاههای‌ علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از نظر دستیاران این رشته مطابق با برنامه آموزشی مصوب اجرا می گرددو نتایج مطالعه کیفی انجام شده نیزاین مسئله راتاییدمی نماید.بدین لحاظ به نظراکثریت دستیاران واساتیدآموزش سونوگرافی درطول دوره‌دستیاری مطلوب‌می باشدوگروه آموزشی مربوطه می بایست برای انجام ارائه خدمت سونوگرافی باکیفیت مطلوب تر،با اهمیت دادن به آموزش این مهارت،ارتقای توانمندی اساتید و برگزاری دوره های کوتاه مدت برای متخصصین فعلی مشغول به کاررا،دردستورکارخودقراردهند.
 

 

متن کامل [PDF 633 kb]   (60 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۱/۸